Kiedy jest możliwy zwrot zakupionego samochodu?

Kiedy jest możliwy zwrot zakupionego samochodu?

Kupno samochodu używanego to zawsze duża inwestycja, do której należy się dobrze przygotować. Należy starannie dobierać model samochodu, który będzie się chciało kupić. Znalezienie samochodu w idealnym stanie może się jednak okazać dość trudne. W związku z tym warto mieć świadomość jakie uprawnienia przysługują kupującemu.

W momencie zakupu samochodu dodatkowo dochodzą również emocje, które mogą spowodować, że nie wszystkie niedoskonałości samochodu zostaną przez nas zauważone. Jeśli więc wady fizyczne pojazdu zostaną wykryte już po jego zakupie nie oznacza to, że nasza sytuacja jest beznadziejna. Trzeba bowiem pamiętać, że sprzedającego obowiązuje rękojmia za wady.

Zwrot samochodu używanego – czym jest rękojmia?

W przypadku umowy kupna samochodu mamy do czynienia z czynnością, którą obowiązuje Kodeks Cywilny i tym samym każdy kupujący jest tutaj chroniony, a prawo daje mu wsparcie z tytułu rękojmi. To zapis, który sprawia, że umowa zakupu samochodu obejmuje odpowiedzialność sprzedającego za wady fizyczne pojazdu. W tej sytuacji możliwy może być nawet zwrot zakupionego auta.

Trzeba jednak mieć świadomość, że w grę wchodzi także wada ukryta samochodu, która nie była rozpoznana w momencie wydania pojazdu, ale już wtedy istniała. Zwrot auta z tytułu rękojmi będzie możliwy w momencie, gdy umowa zakupu samochodu nie wyłącza tego instrumentu. Trzeba więc sprawdzić jak w przypadku umowy kupna sprzedaży sytuacja wygląda i czy rękojmia nie została wyłączona.

Zwrot samochodu używanego - czym jest rękojmia?

Jeśli takie wyłącznie ma miejsce zwrot zakupionego samochodu będzie możliwy w momencie, gdy w grę wchodzi wada ukryta, którą sprzedający starał się przed nami ukryć. Wtedy nawet umowa zakupu samochodu nie może wyłączać takiej odpowiedzialności. Jeśli odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie została wyłączona to w tej sytuacji kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna samochodu i żądać albo obniżenia ceny albo rekompensaty. Sprzedający zaś jest zobowiązany anulować umową a wada ukryta samochodu używanego musi zostać przez niego usunięta na jego koszt.

Bardzo istotne będzie również to, że zwrot samochodu sprzedającemu może nastąpić niezależnie czy kupowane było auto od osoby prywatnej czy sprzedającym był przedsiębiorca. Możliwy jest więc zwrot auta kupionego u handlarza jak i też prywatnie od osoby, która chce sprzedać pojazd.

Odstąpienie od umowy kupna używanego samochodu

Zwrot samochodu kupionego w momencie gdy ten ma wadę będzie możliwy pod warunkiem, że stwierdzona wada pojazdu jest bardzo istotna. Takle określenie obowiązujące w prawie nie jest jednak precyzyjne i dlatego w przypadku zwrotu samochodu sprzedającemu może się okazać, że ten będzie kwestionował zasadność takiego zwrotu.

Jeśli samochód ma wadę fizyczną to tak naprawdę jej istotny charakter może być uzależniony od tego czy mimo tej wady korzystanie z samochodu jest możliwe. Jeśli nawet mimo wady pojazdu auto nadaje się do użytku możliwe, że będzie można żądać usunięcia wady, albo odstąpienie od umowy nie będzie w danym momencie możliwe. Niekiedy może dojść do sytuacji, w której zasadność odstąpienia od umowy będzie mógł ocenić doświadczony prawnik.

Odstąpienie od umowy kupna używanego samochodu

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami: https://buskup.pl/kontakt

Dodatkowo trzeba pamiętać, że jeśli w przypadku umowy sprzedaży zostaną również określone wady fizyczne pojazdu i w umowie sprzedaży samochodu kupujący dostanie informację o istniejących wadach to w tej sytuacji zwrot pojazdu nie będzie możliwy. Rękojmia samochodu nie będzie mogła być więc wykorzystana w przypadku auta używanego w momencie, gdy to kupujący dostanie informację o istniejących wadach.

Zwrot auta kupionego – jak dokonać tego krok po kroku

Jeśli będzie się chciało dokonać zwrotu auta używanego należy to zrobić w ciągu miesiąca od wykrycia wady. Jeśli sprzedana rzecz ma wadę to w momencie gdy zostanie ta wada zauważona powinno się dokonać zwrotu auta. Jeśli przekroczony będzie miesięczny termin to można stracić prawo do zwrotu i rękojmia samochodu nie będzie mogła zostać wykorzystana. Sytuacja wygląda inaczej jeśli rzecz sprzedana ma wadę a kupującym jest przedsiębiorca, ponieważ wtedy rękojmia samochodu może być wykorzystana jeśli wada jest zgłoszona natychmiast po wykryciu.

Dla kupującego samochód używany istotne powinno być również to, że nawet jeśli rzecz ma wady to powinno się udowodnić, że nie są to wady charakterystyczne dla danego modelu. Poza tym sprzedawca ma prawo odrzucić zwrot w momencie, gdy wady są wynikiem normalnego użytkowania pojazdu.

Zwrot auta kupionego - jak dokonać tego krok po kroku

Duże doświadczenie w tym zakresie mają także firmy specjalizujące się w sprzedaży i skupie samochodów jak Buskup, gdzie regularnie zawierane są umowy z podmiotami odsprzedającymi samochody używane, co również może wiązać się z sytuacją wykrycia wad ukrytych, które pozwolą na ewentualne obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy.

Istotne w tym miejscu będzie także kształtowanie umowy zakupu samochodu, ponieważ powinny się w niej znajdować prawdziwe kwoty, by ewentualnie dążyć do zmniejszenia ceny samochodu przez sprzedawcę w momencie wykrycia wady. Poza tym trzeba pamiętać, że sprzedawca może przyjąć zwrot samochodu, ale może także usunąć wadę i wtedy odstąpienie od umowy nie będzie możliwe.

Wada ukryta samochodu a zwrot zakupionego auta w świetle prawa

Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z wadą prawną czy fizyczną to zawsze przepisy jakie przy zwrocie można wykorzystać są uzależnione od tego kto jest stroną umowy. W przypadku zwrotu używanego auta zawsze chronione są interesy kupującego i co ważne niezależnie od tego kto był kupującym to w przypadku zakupu pojazdu zawsze rękojmia samochodu obowiązuje. Nie ma znaczenia czy w przypadku umowy zakupu auta są to przedsiębiorcy czy osoby prywatne.

To co będzie istotne to, że w przypadku ukrytych wad samochodu kupujący, który je zauważy powinien poinformować sprzedającego, najlepiej na piśmie i wysłać informację o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W przypadku samochodu wady ukryte są tutaj kluczowe, jeśli bowiem przed podpisaniem umowy była informacja o wadach nie można wykorzystać przepisów o rękojmi.

Wada ukryta samochodu a zwrot zakupionego auta w świetle prawa

Sprawdź jakie auta skupujemy!

Zakup auta używanego to zawsze pewne ryzyko, dlatego dobrze, że mimo wydania samochodu kupującemu jego prawa nie są ograniczone i może on przy ewentualnych wadach zadbać jeszcze o swoje interesy i mimo zawarcia umowy starać się albo o odstąpienie, albo obniżenie ceny, albo nawet o usunięcie usterek.

W prawie istnieje jeszcze domniemanie, że jeśli wada zostanie wykryta w ciągu roku od zakupu pojazdu to możemy mówić o istnieniu wady w momencie wydania pojazdu i tym samym dowodzenie, że było inaczej jest po stronie sprzedającego.

Niezależnie od tego kiedy dowiemy się, że jest wada rzeczy sprzedanej trzeba dbać o swoje interesy i korzystać z dostępnych możliwości, dzięki którym będzie można ewentualnie zwrócić zakupiony pojazd bądź też obniżyć jego cenę.